Projekty graficzne

 

Logo

 

Logotyp  - ( z gr. logos - słowo, myśl + typos - obraz).Termin rozpoznawalny od początku XIX wieku jako forma graficzna będąca interpretacją brzmienia nazwy i jednoznacznie identyfikująca markę, firmę, agencję, organizację, produkt, usługę, przedsięwzięcie, imprezę oraz każdy inny rodzaj aktywności gospodarczej lub społecznej.

Podstawowym zadaniem logotypu jest odróżnienie usług i produktów danego podmiotu od konkurencji. Logotypy często rejestrowane są jako znaki towarowe.

 

 

Wg różnych źródeł logotyp może składać się z:

 •  Samego symbolu graficznego (godła), symbolu i nazwy lub samej nazwy (ponadto może zawierać inne elementy, dla przykładu slogan). Wówczas jako skrótu często używa się pojęcia logo.
 • Tylko i wyłącznie samej nazwy i być tym samym literniczą częścią znaku firmowego/towarowego.

 

W przypadku drugim często spotyka się stwierdzenie, że logotyp jest częścią logo. W rzeczywistości, z punktu widzenia etymologii, jest to stwierdzenie niewłaściwe, ponieważ mamy wówczas do czynienia z paradoksem, w którym pojęcie logo powstałe jako skrót od logotypu, staje się dla niego nadrzędne. W obu przypadkach właściwsze jest używanie pojęcia logo jedynie jako synonimu logotypu. Również często spotyka się błędną definicję określającą logotyp jako rezultat zestawienia logo z przyrostkiem -typ pochodzącym od typografii.

Dane pochodzą z wikipedia.pl

W naszej Firmie możesz zamówić Logotyp firmy. Produkt ten składa sie z 6 propozycji logotyów oraz ośmiu poprawek wybranej grafiki. 

Logo firmowe

  649 zł
(netto)
900 zł
(netto)
Ilość projektów 4 projekty logo 6 projektów logo
Ilość poprawek 6 poprawek 8 poprawek
Zapis projektu w wersji rastrowej i wektorowej   w wersji rastrowej i wektorowej 


Księga tożsamości znaku
:

1) Uproszczona księga znkau (+100 zł netto do ceny logo):

- opis kolorystyki RGB, CMYK, w formie szesnastkowej (heksadecymalnej)

2) Pełna księga znaku (+1000 zł netto do ceny logo):

 opis kolorystyki RGB, CMYK, w formie szesnastkowej (heksadecymalnej)

- pole ochronne znaku, typografia, kolorystyka występowania na tłach

- wersja jednokolorowa, skalowanie znaku,

- zasady posługiwania się znakiem

 

Ulotki

Projekt graficzny ulotki dwustronnej A4 

Cena: 350 zł netto

Projekt graficzny ulotki dwustronnej A5

Cena: 250 zł netto

Projekt graficzny ulotki dwustronnej A6

Cena: 150 zł netto

 

Wizytówki

Projekt graficzny wizytówki jednostronnej (podstawowy projekt tj. umieszczenie logo firmy, imię i nazwisko, dane kontaktowe)

Cena: 60zł netto

Projekt graficzny wizytówki dwustronnej (zaawansowany projekt graficzny ) 1-2 roboczogodziny

Cena: 80-160 zł netto

Naniesienie zmian we wzorze 1 wizytówki jednostronnej/dwustronnej (zmiany imion i nazwisk, danych kontaktowych itp.)

Cena: 50zł netto

Grafika / layout strony www

Wykonanie dwóch propozycji wyglądu strony www. Jedna z tych propozycji po wybraniu przez klienta jest dopracowywana według jego wskazówek ( do trzech poprawek )

Cena: 699 zł netto

 

Banery

Banner to graficzna forma przekazania treści informacyjnych bądź reklamowych, często będąca odnośnikiem do strony promowanego produktu.  W zależności od technologii wykonania dzielimy je na:

banery statyczne 
- banery dynamiczne

Skuteczny banner powinnien posiadać następujace cechy:

 • Przyciągający oko, oryginalny wygląd
 • Zwięzła treść zawierająca pytania i krótkie celne stwierdzenia
 • Krótka aniamcja, żeby widz się nią nie znudził i nie przestał oglądać przed końcem
 • Krótki czas ściągania bannera 
 • Określone wymiary

 

Wraz z naszymi banerami otrzymujesz:

 • do wyboru 1 projekt z 2 wstępnych
 • wykonanie projektu po 3 dniach
 • 2 zmiany + 2 poprawki
 • projekt w zamawianych w standardowych formatach
 • Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do grafiki

Ceny Banerów reklamowych:

Rozmiar do: 500px × 60 px - 200 zł netto
Rozmiar do: 900px × 80 px - 350 zł netto
Rozmiar do: 900px × 800 px - 650 zł netto